ส่งมอบ
"คุณค่า"
อย่างมีคุณภาพ
THE DELIVERY OF VALUE QUALITY
ส่งมอบ
"คุณค่า"
อย่างมีคุณภาพ
THE DELIVERY OF VALUE QUALITY
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

” PM SE เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อต่อยอดคุณค่าหลักของบริษัทด้านความยั่งยืนของสังคม ในการรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ พนักงาน และสังคม “

ข่าวสารและกิจกรรม

MIVANA STORY

“Partnership for Sustainability” หรือ “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” คือ เจตนารมณ์และพื้นฐานการทำงานที่ร่วมสร้างกันมากว่าทศวรรษของกลุ่มบริษัทพรีเมียร